Witamy na stronie Lakierni Piotrusia

    �wiadczymy kompleksowe us�ugi w zakresie naprawy i renowacji pojazd�w.
Wszystkie pojazdy lakierowane s� w komorze bezpy�owej.
- powypadkowa naprawa samochod�w
- us�ugi blacharskie i lakiernicze
- wsp��praca z firmami ubezpieczeniowymi - NAPRAWY BEZGOT�WKOWE!
- renowacja zabytkowych pojazd�w

    Nasz zak�ad jest wyposa�ony w nowoczesny sprz�t specjalistyczny najlepszych firm na rynku. Stosujemy najnowsze technologie, zgodne z wymogami Unii Europejskiej dotycz�cymi ochrony �rodowiska. Zatrudniamy przeszkolony personel, aby m�c �wiadczy� us�ugi na najwy�szym poziomie. Dostosowujemy si� do wymog�w Klient�w zar�wno czasowo jak i cenowo.

Zach�camy do zapoznania si� z nasz� pe�n� ofert� i skorzystania z naszych us�ug.

Lakiernictwo - posiadamy warsztat lakierniczy wyposa�ony w specjalistyczne urz�dzenia niezb�dne do odpowiedniego przygotowania samochod�w do lakierowania, kabin� bezpy�ow� oraz profesjonaln� mieszalni� AUTOCOLOR. Lakiery wodne, konwencjonalne i przemys�owe.

Blacharstwo - prowadzimy naprawy blacharskie.

Szybki Kontakt

    �aduje formularz, prosz� czeka�...